Sobirà Dinàmic treballa per al territori mitjançant la planificació de projectes transformadors per al desenvolupament socioeconòmic del Pallars Sobirà. 

La Planificació Estratègica té per objectiu permetre a les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d’un desenvolupament socioeconòmic integrat i sostenible. És per això que dissenyem accions específiques tant per intervenir sobre les persones, com sobre el teixit empresarial del Pallars Sobirà. 

Actualment, estan vigents al Pallars Sobirà els següents plans estratègics: 

De la planificació estratègica s’han materialitzat els següents projectes transformadors:

  • Sala de desfer (en creació)
  • Associació de Turisme del Pallars Sobirà (en creació)