Sobirà Dinàmic és una agència de desenvolupament local impulsada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l‘Ajuntament de Sort en cooperació amb els altres 14 ajuntaments de la comarca, que treballa per afavorir, a través del coneixement i la participació, un teixit socioeconòmic que estimuli la cooperació i la col·laboració al Pallars Sobirà. 

Amb l’objectiu de convertir la comarca en un territori amb més oportunitats i millor qualitat de vida, que permeti el creixement i l’arrelament de població, Sobirà Dinàmic treballa tres àmbits de manera integrada:

Impulsar el desenvolupament local des d’un enfocament integrat permet maximitzar l’impacte de les accions, fer un ús eficaç dels recursos disponibles, avaluar de forma més precisa els resultats en totes les àrees d’acció i donar una resposta més completa als reptes i oportunitats que es presenten al Pallars Sobirà. 

L’equip de Sobirà Dinàmic està format per quatre persones tècniques i una administrativa: 

Marta Erena
Tècnica Agroalimentària
Ajuntament de Sort

Gerard Aguado
Tècnic de Turisme
Ajuntament de Sort

Noemí Ruich
Tècnica Governança
Consell Comarcal Pallars Sobirà

Alba Martínez
Tècnica Ocupació
Consell Comarcal Pallars Sobirà

Meritxell Cepero
Administrativa