POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

1-ABAST DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les quals puguem tenir presència (Facebook, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, podeu consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

2-QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà, amb domicili social a C/Camí de la Cabanera 2, 25560 Sort, CIF P7500010I, correu electrònic consell@pallarssobira.cat

3-QUI ÉS EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals al Consell Comarcal del Pallars Sobirà i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podreu contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: giraom@yahoo.es

4-QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN I FINALITAT DE LES MATEIXES?

Detallem, les dades personals que gestionem, així com les seves finalitats.

APARTATDADESFINALITAT I LEGITIMACIÓDESTINATARI
Formulari de contacteCorreu electrònicContestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia.Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Formulari d’atenció personalitzada “PERSONES”Correu electrònicRespondre a la seva demanda, legitimada en la seva petició prèvia.Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Formulari “DIRECTORI D’EMPRESES”Nom empresaTelèfon contacteCorreu electrònicPublicitar els nom si contacte de les empreses del territori, legitimada en la seva petició prèvia.  Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Formulari “BUSCO PERSONAL”Correu electrònicDifondre les places vacants de les empreses, legitimada en la seva petició prèvia. Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Formulari “SUPORT A L’EMPRESA”Nom empresaTelèfon contacteCorreu electrònicAjudar a les empreses en allò que necessitin, legitimada en la seva petició prèvia. Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Formulari “SUPORT A L’EMPRENEDORIA”Telèfon contacteAjudar a les persones emprenedores en allò que necessitin, legitimada en la seva petició prèvia. Consell Comarcal del Pallars Sobirà
NewsletterCorreu electrònicPer enviament d’informació, amb el seu consentiment empresa proveïdora dels nostres serveis de màrqueting

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

5-PER QUINA RAÓ FEM ÚS DE LES SEVES DADES PERSONALS?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1. En compliment d’una relació contractual
 2. Quan ens dona el seu consentiment.
 3. Per interès legítim del Consell Comarcal del Pallars Sobirà per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar
 4. Compliment d’obligacions imposades per llei.

Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: hola@sobiradinamic.cat

6-PUBLICACIONS DE FOTOS O VÍDEOS A LA PÀGINA WEB O A LES XARXES SOCIALS

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de catorze anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

7-DADES NO PERTINENTS

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

8-QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà guarda les vostres Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

9-A QUI COMUNICAREM LES SEVES DADES?

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà només cedirà les vostres dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

10-MESURES DE SEGURETAT

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 • Accés: Podreu consultar les dades personals gestionades per nosaltres
 • Rectificació: Podreu modificar les vostres dades quan no siguin correctes
 • Supressió: Podreu demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
 • Oposició: Podreu demanar que no es tractin les vostres dades de caràcter personal
 • Limitació del tractament: Es pot sol·licitar la limitació quan:
  • Es comprova la impugnació a l’exactitud de les vostres dades.
  • Quan no necessitem tractar les vostres dades, però les necessiteu per l’exercici o defensa de reclamacions
 • Portabilitat: Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça giraom@yahoo.es 

Si voleu, podreu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per exercitar els vostres drets, acompanyeu la vostra sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar. L’exercici dels vostres drets és gratuït.

11-XARXES SOCIALS

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe del Consell Comarcal del Pallars Sobirà  i, per tant, la informació que hi publiqueu serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa el Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà  es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil de l’autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris i usuàries:

 • Reviseu i llegiu les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereix.
 • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
 • No publiqueu informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
 • No oferiu dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà, en el marc del projecte “Sobirà Dinàmic”  són: